Kryzys światowy a humanizm buddyjski

teczna rozgrywka: upadek albo odnowa cywilizacji

Autor: John Crook
tł. Paweł Listwan

Wydanie:pierwsze
Rok wydania:2014
Data publikacji:12.02.2014
Wydawca:Związek Buddystów Czan
ISBN:978-83-918367-0-5
Stron:508
Format:
Oprawa:miękka
Tematyka:filozofia

49.00 zł

Wyprzedano

Ta obszerna pozycja (ponad 500 stron) przedstawia ewolucję wielu koncepcji kulturowych dotyczących dzisiejszych zapatrywań na życie i prezentuje z perspektywy praktyki buddyjskiej, drogę do wyjścia z kryzysu egzystencjalnego i cywilizacyjnego, drogę do szczęśliwszego i satysfakcjonującego życia.

Książka przedstawia cywilizacyjne zagrożenia dzisiejszego świata. Remedium na kryzys upatruje w buddyjskim humanizmie, rozumianym nie tyle jako orientacja religijna, ile jako pewna postawa, i podbudowanym współczesną wiedzą naukową. Stanowi owoc przemyśleń i doświadczeń Johna Crooka, który łączył kwalifikacje nauczyciela medytacji buddyjskiej, badacza w dziedzinie biologii zachowań i biologii ewolucyjnej oraz intelektualisty, gruntownie zorientowanego w różnorodnych problemach współczesnego świata. Prezentuje on w książce szereg idei naukowych i filozoficznych, które ukształtowały oblicze dzisiejszego zachodniego społeczeństwa, i diagnozuje źródła cierpień dzisiejszych ludzi. Twierdzi, że choć dysponujemy wiedzą i techniką wystarczającą dla odwrócenia zagrożeń, na przeszkodzie stoi niepowstrzymany konsumpcjonizm i rozdęty indywidualizm. Panaceum widzi w sięgnięciu do mądrości Wschodu, zwłaszcza buddyzmu, który asymilował się na przestrzeni dziejów do różnych warunków kulturowych. Wskazuje powiązania między pierwotnym przesłaniem buddyjskim a niektórymi świadectwami współczesnej nauki.

Buddyjska wizja istnienia jest holistyczna, podkreśla nietrwałość, współprzyczynowość i współodpowiedzialność. Koresponduje z pewnymi koncepcjami naukowymi (holografia) i z naszym doświadczeniem życia w globalizującym się świecie o coraz gęstszej sieci powiązań. Praktykę buddyjską porównuje autor do pracy naukowca, gdyż medytacja podkreśla otwarte badanie tego, co dzieje się w chwili obecnej, oraz osobiste doświadczenie i wyprowadza poza własny, wąsko pojęty interes. Może pomóc w rozwinięciu postaw, zdolnych zażegnać kryzys. Niezbędne są w tym celu zmiany w modelu edukacji, których kierunki autor proponuje. Integracja współczesnej wiedzy naukowej z praktyką i filozofią buddyzmu ukształtować ma na nowo poczucie odpowiedzialności za świat i za naszą ludzką rodzinę.

Ta błyskotliwa, bardzo aktualna praca Johna Crooka stanowi syntezę jego życia, poświęconego pracy naukowo-badawczej, refleksji filozoficznej oraz praktyce buddyjskiej. Jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto się zastanawia nad pochodzeniem ludzkości i nad przyszłością, ku której ona obecnie zmierza. Stephen Batchelor - autor "Wyznań buddyjskiego ateisty"

Fascynujące i sugestywne studium, które ujawnia naturalne punkty styczności między myślą buddyjską a nauką o ewolucji oraz pokazuje, że naukowy sposób myślenia może i powinien wzbogacać i współkształtować nasze przeżywanie życia. Łącząc gruntowną wiedzę o teorii ewolucji z dogłębnym poznaniem filozofii buddyjskiej, John Crook przedstawia żarliwą krytykę rozpowszechnionych dziś poglądów na rzeczywistość, a co ważniejsze, wskazuje drogę do bardziej ludzkich, budzących nadzieję i satysfakcjonujących relacji ze światem. Louise Barrett - współautorka "The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology"

Autor książki John Crook, doktor nauk humanistycznych i przyrodniczych był jednym z pionierów socjoekologii oraz psychologii ewoluzyjnej. W roku 1977 rozpoczął studia nad systemem społecznym oraz ludową psychiatrią mieszkańców Ladakhu w buddyjskiej części Himalajów. Do napisania niniejszej książki zainspirowały go właśnie te badania w połączeniu z osobistą, intensywną praktyką buddyzmu. Był pierwszym europejskim spadkobiercą Dharmy mistrza Szeng-jena, wybitnego nauczyciela czan (zen). W ramach Western Chan Fellowship nauczał praktyki buddyjskiej. Wielokrotnie odwiedzał Polskę, prowadząc odosobnienia medytacyjne i wykłady. Zmarł w 2011 roku.


Klienci, którzy nabyli tę książkę, kupowali także:

Joga snu
Joga snu
48.00 zł


Twój adres IP: 3.239.117.1
Copyright © 2023 Wydawnictwo A
Najciekawsze strony o Buddyzmie i Tybecie!